stadslink

stadslink

Stadslink zou stadslink niet zijn als ze niet iets terug zou doen. Stadslink zet de aanwezige en opgebouwde expertise in bij adviestrajecten en ondersteuning bij onderwijsprogramma’s. Onze klanten zijn gemeenten, onderwijsinstellingen en  sociale ondernemingen. Graag gaan we  met u  in gesprek hoe we onze kennis kunnen ‘linken’ aan uw vragen.

 

Stadslink krijgt geen structurele subsidies. Wij zijn een kleine organisatie en kunnen dit niet alleen. Stadslink wordt  in natura en financieel gesponsord of ingekocht. Met uw bijdragen starten we nieuwe projecten. Verder werkt Stadslink graag samen met partners in de stad om zo gebruik te maken van elkaars expertise en netwerken. Ook hier geldt; samen maken we de stad een stukje mooier!

Stadslink werkt samen met : 

 • Vele vrijwilligers aan een stad waar iedereen zich thuis voelt.

 • de Amerikaanse partnerorganisatie Learning Dreams, verbonden aan de university of Minnesota aan de Haagse variant van dit programma, oa in het project &DreamsMatters. Ook samen met Basisschool De Zuidwester ontwikkelen we een Learning Dreams programma. In 2018 is er een Learning Dreams programma gestuurd samen met Basisschool Het Lichtbaken.

 • Het Flexcollege aan het bieden van kansen aan kwetsbare jongeren, oa door het &DreamsMatter programma aan te bieden aan het MBO Flex.

 • VSBfonds en Fonds Verstandelijk Gehandicapten aan een inclusieve samenleving in het project Onbeperkt Talent: flyer Onbeperkt Talent.
 • Kennisinstituut Movisie aan het delen van kennis en opgedane ervaring rondom een inclusieve wijk, vrijwilligerswerk & mensen met een Licht Verstandelijke Beperking ( en GGZ achtergrond).
 • Woningcorporatie Haagwonen  en Staedion aan meer kennis en vaardigheid bij hun wijkprofessionals over stimuleren vrijwillige inzet & bewonersparticipatie.

 • Samen met  POLKA - centrum voor Poolse Vrouwen stimuleren we om Poolse ouders deel te laten nemen aan het project Schoolplein Den Haag, waar Haagse ouders hun kennis & ervaring delen. Gesteund door Oranjefonds, Kinderpostzegels, Stichting Levi Lassen, Fonds 1818,  Haags Groene Kruisfonds, Stichting Boschuysen.

 • Hogeschool Leiden Minor Sociaal Ondernemen aan studenten van deze tijd die voorbereid worden op de ontwikkelingen van de huidige samenleving.

 • Buurthuis van de Toekomst De Sprong aan een plek waar talentontwikkeling & ontmoeting kan plaatsvinden.

 • Gemeente Den Haag aan het stimuleren van vrijwillige inzet voor iedereen, ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

 • Wijkbus Organisatie Bouwlust & Vrederust aan meer vrijwillige inzet in de wijk door de talentbenadering: Buurttalent_de_andersombenadering.pdf
 • ROC Mondriaan School voor Sociaal Werk aan sociaal ondernemerschap in het onderwijsprogramma

 • Middin en Humanitas DMH aan de inclusieve maatschappij waar mensen met en zonder verstandelijke beperking samen vrijwilligerswerk doen

 • Stichting Voorall, en PEP Den Haag die een adviesrol in nemen bij onderwerpen in de lijn van hun expertise

Verder haken er regelmatig young professionals aan die in co-creatie meewerken aan Stadslink. Jonge mensen net in het bezit van hun HBO of MBO diploma of hard op weg om die te verkrijgen. Door de inzet van hun denkkracht, hun expertise en hun energie dragen zij bij aan werkbare concepten voor de stad en haar bewoners.  De meerwaarde voor de young professionals is onderdeel zijn van een professionele organisatie waar je ervaring op doet en de kans krijgt om je netwerken uit te breiden.

 

schild logo LDH      logo      Kansfonds groen 1600px   

   logo ZVH HM  Fonds1818 logo RGB Rood 1.0       logo kpz transparant.546bf9       logo polka              logo learning dreams                 logo gemeente

        vsbfonds pay off rgb      oranjefonds logo             Gemeente Leiden logo e1568544415835

logo flexcollege                     movisie logo                roc mondriaan 150x61                        fondsverstandelijkgehandicapten                        logo middin      logoschool   

 

                        logo beide plaatjes lichtbaken           IDHEM Logo Transparant BG