stadslink

  • Stadslink Den Haag

    Stadslink, een nieuw antwoord

stadslink

Logo onbeperkt talent 

Het project

Onbeperkt Talent is een andersom-benadering: waarbij het talent van de wijkbewoner centraal staat. Door middel van een talentenscan matchen we talenten met en zonder beperking aan de juiste vrijwilligers- dan wel dagbestedingsplek. Hiervoor werken we samen met vrijwillige wijkorganisaties in de wijk: zoals een wijkbusorganisatie, buurtkamers, sportvereniging of buurtmoestuinen. Ook mensen met een lichtverstandelijke beperking en een ggz-achtergrond vinden hier hun plek, want ook zij hebben talenten die ze kunnen inzetten. Op deze manier werkt Onbeperkt Talent aan een inclusieve wijk. Een wijk waar iedereen op basis van zijn talent op een positieve manier kan deelnemen.

Onbeperkt Talent biedt een oplossing voor:

  • Kwetsbare wijkbewoners met een licht verstandelijk beperkt of met een ggz achtergrond die niet vanzelfsprekend hun weg vinden naar activiteiten in de wijk.
  • En Vrijwilligersorganisaties in de wijk die veelal kampen met een tekort aan vrijwilligers en die alle – apart van elkaar- op zoek zijn naar nieuwe aanwas.

Inmiddels kunnen we Onbeperkt Talent het beste omschrijven als een totaalformule, waarin verschillende puzzelstukken te vinden zijn. De totaalformule werkt omdat er van verschillende kanten tegelijkertijd inzet wordt gepleegd in een wijk of buurt. We onderscheiden de volgende puzzelstukken in Onbeperkt Talent:

Onbeperkt Talent spoort de talenten van (kwetsbare) mensen met en zonder verstandelijke beperking op en match deze actief met mogelijke activiteiten dan wel vrijwilligerswerk in de wijk.

  • En het helpt informele wijkorganisaties, om samen nieuwe vrijwilligers te vinden & binden op basis van de Talentbenadering.
  • En het bundelt & versterkt de informele wijkorganisaties, zoals een wijkbus, een buurtkamer of een sportvereniging –in het licht van dagbesteding en andere vormen van informele zorg die kwetsbare burgers nodig hebben. En er wordt ingezet op het creëren van draagvlak bij informele organisaties ( de voorliggende voorzieningen) om de deur open te zetten voor mensen die anders zijn.
  • En er worden tegelijkertijd handvatten geboden – o.a.door workshops - aan de informele wijkorganisaties & hun vrijwilligers over hun omgang met die wijkbewoners die anders zijn.
  • En er worden vanuit gesignaleerde behoeften nieuwe wijkactiviteiten opgezet, toegankelijk voor mensen met en zonder beperking.
  • En er wordt een netwerk gecreëerd van samenwerkende formele en informele organisaties die elkaar begrijpen en versterken.

dreamsmatter DEF250px

Het project

&DreamsMatter is een project dat zich richt op kwetsbare jongeren in Den Haag, die ondersteuning krijgen van een hulpverlenende instantie gericht op jeugdhulp. Het project richt zich op jongeren die al veel tegenslag hebben gehad in hun leven. Jongeren in en uit de jeugdzorg die vaak zonder stabiele thuissituatie en met nauwelijks een netwerk het moeten zien te redden in deze tijd. Velen van hen hebben, vaak door omstandigheden, ook nog geen diploma op zak. Kortom, een groep die vraagt om een persoonlijke aanpak.

Naast al deze problemen, hebben deze jongeren nog steeds dromen; dromen van Huisje Boompje Beestje, dromen van een beroemde gitarist worden met concerten op grote podia; dromen van lekkere taarten kunnen bakken; dromen van met je vrienden op vakantie gaan. Deze dromen kunnen bijdragen aan het ‘herstel’ van deze jongeren op allerlei gebieden. Door het realiseren van dromen, werk je als ‘mens’ aan je eigen lerend vermogen. Een 21st century skill die je verder helpt in het vormgeven van je leven.

logo learning dreams

Het project

De meeste kinderen die het niet goed doen op school komen uit gezinnen met problemen, gezinnen uit lastige wijken, met weinig geld, en weinig uitzicht op verbetering. De ouders zijn niet bezig met leren, en hun kinderen dus ook niet. Die ouders aansporen om te helpen met huiswerk, naar school te komen, betrokken te zijn, is niet genoeg. Ze moeten zelf weer ervaren hoe mooi leren is. Zodat ze hun kinderen die ervaring kunnen meegeven. Leren is overal om ons heen, het is zo simpel, het is overal. Maar je hebt wel steun nodig bij dat leren. Van je ouders, je omgeving, alleen dan kun je ervaren hoe leuk leren is.

Learning Dreams is een programma waarmee  kinderen die het moeilijk hebben op school op een innovatieve wijze helpt. Niet door de kinderen in school te ondersteunen, maar door met vrijwillige coaches uit de stad , te werken aan het realiseren van de dromen van de ouders. Ouders en kinderen leren (opnieuw) hoe zij hun talenten inzetten en er ontstaat een cultuur van leren in het gezin en in de wijk.