stadslink

stadslink

Stadslink is een ideële stichting die te werk gaat als een sociale onderneming. Stadslink wil de economische en maatschappelijke zelfstandigheid van mensen bevorderen. Dat doen we door anders te denken en anders te werken. Stadslink is klein maar verricht groot werk. Gestart in Den Haag, uitgevlogen naar omliggende gemeenten.

De stad is een broedplaats van dromen & talenten. Om deze dromen vorm te kunnen geven, bedenkt Stadslink werkbare concepten in samenwerking met de stad en haar bewoners. Concepten waarbinnen burgers hun talenten kunnen ontdekken & oefenen. En waarmee over de stad heen, een netwerk van betrokken burgers wordt gecreëerd. Een netwerk waar stadsgenoten hun kennis, hun contacten, hun donatie of hun vrije tijd kunnen inzetten en waar mensen op basis van gedeelde ideeën elkaar ondersteunen en samenwerking.

Dat is spannend, uitdagend en zeker haalbaar. Dit gebeurt niet vanzelf: De kern zit in verbinden. Daartoe zetten we Young Professionals in: vers opgeleide mensen die staan te popelen om met hun opgedane kennis & vaardigheden aan de slag te gaan en hun plannen voor de toekomst te verwezenlijken.


Stadslink maakt het verschil omdat

  • De leefwereld van mensen centraal staat
  • De stad het werkgebied is
  • Het een krachtige verbinding creëert over de stad tussen alle Haagse burgers
  • Young professionals de ruimte krijgen om eigen projecten vorm te geven
  • Het present is in de stad
  • Bewust geen eigen locatie exploiteert
  • Aansluiting zoekt bij de netwerksamenleving


Stadslink zorgt met een aantal nieuwe bouwstenen dat het anders kan, dat er anders gestuurd kan worden, en dat er andere resultaten geboekt kunnen worden. De energie van burgers, young professionals, ondernemers en burgerinitiatieven krijgt kans om te groeien, te borrelen en zich met elkaar te verbinden. Er komt ruimte voor eigen initiatief van burgers en de ondersteunende professionals, gebaseerd op wensen voor de toekomst, het aanspreken van de eigen kracht en wederkerigheid.