stadslink

stadslink

Stadslink is de plek waar afgestudeerde studenten en starters op de arbeidsmarkt de kans krijgen om als Young Professionals een inkomen te verwerven en te leren om zich als ZZP-er te gedragen.

Stadslink bedenkt concepten in en met de buurt en de stad. Concepten waarbinnen Haagse bewoners hun talenten kunnen ontdekken en oefenen. Concepten die bijdragen aan een betrokken stad waar ieder zich thuis. Om deze concepten tot stand te brengen zet stadslink Young Professionals in: jonge mensen die net van school komen en die vol ideeën & dromen zitten. Professionals die meer ‘ van deze tijd’  zijn. Die ondernemend zijn, die out of de box denken, die resultaatgericht kunnen werken, die leergierig zijn, maar die ook kennis hebben van de nieuwste methoden en technieken die aansluiten bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

HBO-ers van verschillende opleidingen – social work, economie, small business, toegepaste psychologie, maatschappelijke dienstverlening. En mbo-ers die met een ondernemende inslag, weten hoe ze stadsgenoten kunnen bereiken. Stadslink gaat aan de slag met deze krachtige mensen!

Stadslink  laat hun gebruik maken van krachtige sociale methoden die hun effectiviteit hebben bewezen: Presentiebenadering; Asset Based Community Delevopment, een methode die uitgaat van een positieve wijkontwikkeling door de inzet van talenten uit diezelfde wijk; Eigenkracht- conferenties; De Bronkrachtmethodiek Vader/moedercentra; Maatschappelijke Activeringscentra.

Dit leidt to een onderneming die de volgende sociale impact na streeft.

  • Pas afgestudeerde jong volwassenen een kans bieden om als young professional hun positie op de arbeidsmarkt te versterken door werkervaring op te bouwen, tijdelijk een inkomen te verwerven en te proeven aan ondernemerschap in het sociale domein.

  • Bewoners ondersteunen bij het realiseren van hun dromen die de stad een beetje mooier en meer thuis maken door het verbinden van deze dromen met in de stad aanwezig expertise, netwerken, tijd of middelen.

Heb jij als Young professional interesse om een bijdrage te leveren aan Stadslink en haar projecten, stuur een korte motivatie hoe jij in de Stad dromen en mogelijkheden aan elkaar gaat verbinden. Voeg ook je CV bij.